Αποδυνάμωση των μελών-στόχων, Γιώργος Καπόπουλος: Ουκρανία - Οι στόχοι της Ουάσιγκτον

Η αποδυνάμωση της ΕΕ δείχνει στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ

Στόχος ήταν να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ διατηρώντας παράλληλα το κοινωνικό μοντέλο της οικονομίας της αγοράς και βελτιώνοντας σε σημαντικό αποδυνάμωση των μελών-στόχων την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων της.

Η αποδυνάμωση της ΕΕ δείχνει στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ

Η στρατηγική «Ευρώπη » αποτέλεσε τομή με την υιοθέτηση ενός αναπτυξιακού μοντέλου που δεν επιδίωκε απλώς και μόνο την μεγέθυνση του ΑΕΠ. Σήμερα, πολλοί φορείς προωθούν μοντέλα έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνσης, ως στοιχείο καθοριστικής σημασίας για μια αρμονική οικονομική ανάπτυξη.

Η στρατηγική «Ευρώπη » δρομολογήθηκε όταν ο ρυθμός ανάπτυξης και τα επίπεδα παραγωγικότητας της ΕΕ ήταν χαμηλότερα από εκείνα άλλων ανεπτυγμένων χωρών αποδυνάμωση των μελών-στόχων σε συνθήκες ενός ταχέως επιδεινούμενου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, μετά την χειρότερη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που αντιμετώπισε ποτέ η ΕΕ. Η στρατηγική αποδυνάμωση των μελών-στόχων » άντλησε διδάγματα από την στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η οποία δρομολογήθηκε τοαναθεωρήθηκε το και εφαρμόστηκε έως αποδυνάμωση των μελών-στόχων Στο ιδρυτικό έγγραφο διευκρινίζεται ότι «βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα ήταν η επιτυχής έξοδος από την κρίση», αλλά ότι «για να οικοδομηθεί ένα βιώσιμο μέλλον», η ΕΕ θα έπρεπε «να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές της αδυναμίες της» και «να κοιτάξει ήδη πέρα από τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα» και.

Φιλοδοξία της ήταν «η ΕΕ να βγει ισχυρότερη από την κρίση και να μετατραπεί σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής»[3].

αποδυνάμωση των μελών-στόχων σαλάτες λαχανικών για απώλεια βάρους

Η στρατηγική σχεδιάστηκε ως εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ Διαχωρισμένο μενού διατροφής 7 ημερών των κρατών μελών της, με ένα σύνολο στόχων επικεντρωμένων στις προτεραιότητες της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, που συνοδευόταν από έναν ειδικό μηχανισμό υλοποίησης. Οι στόχοι αυτοί δεν κάλυπταν όλους τους τομείς, αλλά αποτελούσαν παραδείγματα της πορείας και του είδους των δυναμικών αλλαγών που πρέσβευε η στρατηγική.

αποδυνάμωση των μελών-στόχων αστραπιαίες δίαιτες

Για να επισπευσθεί η αποδυνάμωση των μελών-στόχων σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή καθόρισε επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες[4], που περιλάμβαναν ειδικά προγράμματα εργασίας σε τομείς που θεωρούνταν σημαντικοί μοχλοί ανάπτυξης. Επιπλέον, η στρατηγική χρησίμευσε ως πλαίσιο αναφοράς για μια σειρά δράσεων σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς της ενιαίας αγοράς, του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο και την εξωτερική πολιτική της ΕΕ.

Οποιαδήποτε επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη » πρέπει να λάβει υπόψη τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και τα μέτρα που λήφθηκαν από την ΕΕ για την αντιμετώπισή της βλ. Καθώς η κρίση εξαπλωνόταν και έπαιρνε νέες μορφές, η ΕΕ βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερη πρόκληση: να σπάσει τον φαύλο κύκλο μεταξύ των αυξανόμενων επιπέδων του δημόσιου χρέους, της διαχεόμενης χρηματοπιστωτικής αστάθειας και της χαμηλής ή ακόμα και αρνητικής ανάπτυξης.

Για τον σκοπό αυτό απαιτήθηκε τόσο βραχυπρόθεσμη όσο και συστημική δράση, ιδίως εντός της ζώνης του ευρώ, όπως η δημιουργία δανειοδοτικής ικανότητας για τις χώρες που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, η ενίσχυση των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης και η θέσπιση ενισχυμένης χρηματοπιστωτικής εποπτείας και κανονιστικής ρύθμισης.

αποδυνάμωση των μελών-στόχων εμμηνόπαυση θεραπεία απώλειας βάρους

Πλαίσιο 1. Η δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης την περίοδο Τον Νοέμβριο τουη Επιτροπή δρομολόγησε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας με στόχο την αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές και άλλους βασικούς τομείς, ενώ συγχρόνως πρότεινε στα κράτη μέλη να συντονίσουν τις εθνικές δέσμες των δημοσιονομικών τους κινήτρων.

Η αποδυνάμωση Photo «Μονόδρομος είναι η ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας μέσα από τον θεσμό του franchise», Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, νέος πρόεδρος του ΣFE και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Coffee Island. Εξάλλου, την περίοδο της τελευταίας οκταετίας ο Σύνδεσμος αποδυναμώθηκε σε μεγάλο βαθμό, ως αποτέλεσμα: 1 της έλλειψης ρευστότητας που εκφράστηκε με την αδυναμία πολλών μελών του να ανταποκριθούν ακόμη και σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους, 2 της έλλειψης συνοχής και συνεργασίας φορέων της αγοράς σε κοινές δράσεις προώθησης της Δικαιόχρησης π. Πλέον, η νέα ηγεσία του ΣFΕ σχεδιάζει να συνδράμει στην αναζωογόνηση του κλάδου με στόχο την ανάπτυξη αλλά και την προστασία του θεσμού και των μελών του. Ειδικότερα: 1. Σύμφωνα με τον κ.

Το συνολικό πακέτο μέτρων αντιπροσώπευε περίπου δισεκατ. Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και οι κανόνες για τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ προσαρμόστηκαν ώστε να διευκολυνθεί η κινητοποίηση των δημόσιων πόρων. Καθώς η ανάκαμψη δεν είχε παρά πρόσκαιρο χαρακτήρα και αυξάνονταν οι κίνδυνοι μετάδοσης του δημοσίου χρέους, της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, λήφθηκαν πολλές αποφάσεις, και ιδίως οι εξής: - Θεσπίστηκε ένας μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων για να μετριαστεί ο κίνδυνος μετάδοσης και εξάπλωσης της οικονομικής αστάθειας σε άλλα κράτη μέλη.

αποδυνάμωση των μελών-στόχων μούρα που βοηθούν στην καύση λίπους

Τοτα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν μόνιμο μηχανισμό επίλυσης κρίσεων, και τον Οκτώβριο του θεσπίστηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ΕΜΣμε ικανότητα παρέμβασης που φθάνει τα δισεκατ. Χορηγήθηκαν δάνεια σε χώρες που βρίσκονταν σε χρηματοοικονομική δυσπραγία. Έγιναν επίσης σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας «Τραπεζικής Ένωσης», που περιλαμβάνει έναν ενιαίο κεντρικό μηχανισμό για την εποπτεία των τραπεζών, με ισχύ από την 1η Νοεμβρίουκαθώς και συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης προβληματικών τραπεζών.

Τομέσω μιας δέσμης νομοθετικών πράξεων[5] θεσπίστηκε μια νέα διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών ΔΜΑ για την πρόληψη και τη διόρθωση των οικονομικών ανισορροπιών.

Αβάστακτο είναι πάντως εάν και όταν οι ασύμμετρες απειλές γίνουν αντικείμενο μικροπολιτικής διαμάχης. Όχι για πρώτη φορά για όρους και έννοιες που σχετίζονται άμεσα με την διεθνή πολιτική, παρατηρούμε θεμελιώδεις συγχύσεις και ανακρίβειες. Όταν δε οι ασύμμετρες απειλές συνδεθούν και με εσωτερικές μικροπολιτικές σκοπιμότητες, τότε οι εισροές ζημιογόνου ανορθολογισμοί είναι χειμαρρώδεις. Διευκρινίζονται λοιπόν τα εξής. Οι δράστες μιας πυρκαγιάς μπορεί να είναι εγχώρια εγκληματικά στοιχεία για παράδειγμα «οικοπεδοφάγοι» ή αναρχικοί σε μια πόλη ή πράκτορες ενός ξένου κράτους.

Την 1η Μαΐουτέθηκε σε ισχύ ένα συμπληρωματικό σύνολο κανονισμών[6], το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τον έλεγχο εκ μέρους των υπηρεσιών της Επιτροπής των σχεδίων προϋπολογισμών των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

Στη συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση ΟΝΕτα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και ορισμένα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ έχουν δεσμευτεί να ενσωματώσουν τις βασικές αρχές του ΣΣΑ στην εθνική έννομη τάξη τους. Τον Δεκέμβριο τουεγκρίθηκε από το Συμβούλιο ένας νέος πίνακας αποτελεσμάτων με βασικούς δείκτες απασχόλησης και κοινωνικούς δείκτες και ενσωματώθηκε στην κοινή έκθεση για την απασχόληση.

Εξηγεί τις επιπτώσεις ενός πιθανού Brexit, τις προκλήσεις της διαχείρισης του συριακού ζητήματος και της αντιμετώπισης του ISIS για τη Μέση Ανατολή και διαβλέπει πως η Ελλάδα είναι ακόμη στο βαθύτερο σημείο, χωρίς ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης.

Μια κρίση τέτοιων διαστάσεων απαιτούσε άμεσα και ισχυρά μέτρα για να συμπληρωθούν οι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη ». Από τις ετήσιες επισκοπήσεις για την ανάπτυξη, όπου καθορίζονται αποδυνάμωση των μελών-στόχων προτεραιότητες της ΕΕ για το επόμενο έτος, έως την αποδυνάμωση των μελών-στόχων στοχοθετημένων νομοθετικών προτάσεων και την έκδοση ειδικών ανά χώρα κατευθύνσεων, αποδυνάμωση των μελών-στόχων Επιτροπή επιδιώκει σταθερά την προώθηση ενός φάσματος ενεργειών για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα σε συνδυασμό με στρατηγικές ανάκαμψης, προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε χώρας και λαμβάνουν υπόψη την αλληλεξάρτηση των οικονομιών της ΕΕ.

Για την παρακολούθηση και την προώθηση της εθνικής εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη », τα κράτη μέλη κλήθηκαν να θέσουν τους δικούς τους στόχους και να καθορίσουν λεπτομερή μέτρα στο πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους.

Αυτά τα προγράμματα επανεξετάζονται σε ετήσια βάση σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Το πρώτο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, που άρχισε να εφαρμόζεται στις αρχές τουείχε σχεδιαστεί ως μέσο για την ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Πολύ γρήγορα ο μηχανισμός αυτός καθιερώθηκε ως το νέο ετήσιο εργαλείο οικονομικής καθοδήγησης και παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ βλέπε παρακάτω και παράρτημα 1.

Στηρίζεται στη λογική μιας εταιρικής σχέσης και, σε αυτό το πλαίσιο, διεξάγεται τακτικός διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις διάφορες ομάδες του Συμβουλίου.

52014DC0130

Τέσσερα έτη μετά τη δρομολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη », σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι ο απολογισμός των αποτελεσμάτων της[7]. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να πραγματοποιήσει μια πρώτη συζήτηση στη σύνοδο του Μαρτίουμετά την οποία η Επιτροπή θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να καταστεί δυνατή η διαμόρφωση της στρατηγικής για την περίοδο Η προσωρινή επιβράδυνση της ύφεσης που παρατηρήθηκε το είχε σύντομη διάρκεια και οι αρνητικές τάσεις συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια του και του Πίσω από τους μέσους όρους της ΕΕ υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα αναπτυξιακών πορειών και πολύ διαφορετικές εμπειρίες της κρίσης στα επιμέρους κράτη μέλη, καθώς ορισμένα επλήγησαν σοβαρά, ενώ άλλα φαίνεται να έχουν αντεπεξέλθει καλύτερα.

αποδυνάμωση των μελών-στόχων ζώνη αδυνατίσματος σώματος

Κατά τη δρομολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη » τοτο βάθος και η διάρκεια της κρίσης ήταν ακόμα σε μεγάλο βαθμό άγνωστα. Εξετάστηκαν διάφορα σενάρια για την επόμενη δεκαετία, από σενάρια επιστροφής σε «ισχυρή» ανάπτυξη, μέχρι σενάρια «βραδείας» ανάκαμψης ή ακόμη και «χαμένης δεκαετίας».

Πολλά εξαρτώνταν από την ικανότητα της ΕΕ να εξέλθει γρήγορα και δυναμικά από την ύφεση του [9].

Γραφική Παράσταση 1. Όπως δείχνει η γραφική παράσταση 1, η οικονομική παραγωγή στην ΕΕ το αναμένεται να φθάσει στο ίδιο επίπεδο με τοκαθώς οι απώλειες κατά τις περιόδους της ύφεσης αντισταθμίζονται πλέον από τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη.

αποδυνάμωση των μελών-στόχων αδυνάτισμα μέσα από το φλιτζάνι

Ωστόσο, οι επιπτώσεις της κρίσης είναι αισθητές τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα: η κρίση στοίχισε ήδη στην Ευρώπη απώλεια πλούτου και διαβρώθηκε το δυναμικό της για μελλοντική ανάπτυξη, καθώς χάθηκαν θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις και τεχνογνωσία.

Ίσως σας ενδιαφέρει