Png εικονίδιο αδυνατίσματος, Anaplasis | Anaplasis Derma Roller- Συσκευή Μασάζ με Aκίδες από Ανοξείδωτο Ατ

Πώς να δημιουργήσετε ένα avatar

Για οποιαδήποτε απορία σας για την παρακάτω Πολιτική μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε και στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων DPO στο email: dpo [-at-] alphait.

The Real Evidence Laptop

Ο Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων, διαμεσολαβεί μεταξύ της εταιρίας και εσάς και επιμελείται των ενεργειών συμμόρφωσης της Εταιρείας μας. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων; Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή png εικονίδιο αδυνατίσματος η καταστροφή.

Important Information

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε; Τα Δεδομένα που σας ζητάμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για να αποκτήσετε μηχανογραφικές λύσεις ή τεχνικής υποστήριξης ή εγγύησης των συσκευών που προμηθεύεστε από την εταιρίας μας, στοιχεία έκδοσης φορολογικών στοιχείων, τηλεπικοινωνιακές και συνδρομητικές υπηρεσίες και για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Για αυτό το λόγο πρέπει να μας δηλώσετε: - πληροφορίες αναγνωρισιμότητας ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, ιδιότητα -επιχείρηση ή ιδιώτης- καθώς και μοναδικά αναγνωριστικά ΑΦΜ, ΑΔΤ, Διαβατηρίου- στοιχεία για τη σύνδεσή σας διεύθυνση εγκατάστασης της σύνδεσης, λογαριασμό προηγούμενου παρόχου, λογαριασμό ή βεβαίωση ηλεκτροδότησης- png εικονίδιο αδυνατίσματος επικοινωνίας τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, email - πληροφορίες για τα συστήματα πληροφορικής σας, που υποστηρίζουμε σειρικά, τύποι, μοντέλα 4.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας; Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η ομαλή εκτέλεση των εμπορικών, τηλεπικοινωνιακών και συνδρομητικών υπηρεσιών png εικονίδιο αδυνατίσματος με την νομοθεσία και η εξυπηρέτησή σας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει: - Να παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών ή των προϊόντων σας.

png εικονίδιο αδυνατίσματος

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία; Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με: - τις απαιτήσεις των προμηθευτών ή κατασκευαστών συσκευών ή υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών εγγυήσεων ή λειτουργίας τους - τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, - το κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας για png εικονίδιο αδυνατίσματος φορολογικά στοιχεία, τις τηλεπικοινωνίες και για την τηλεόραση.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας; Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες: - Η Εταιρεία μας και το υπαλληλικό προσωπικό της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η εταιρεία μας, έχει πλήθος συνεργατών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες.

Σε κάθε περίπτωση στον Ιστότοπό μας και στο email: dpo [-at-] alphait.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα; Png εικονίδιο αδυνατίσματος συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την Εταιρεία: - Να τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν, - Να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας, - Να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση - Να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους.

Png εικονίδιο αδυνατίσματος συνεργαζόμαστε ούτε αποστέλλουμε για μαζική png εικονίδιο αδυνατίσματος δεδομένων, τα δεδομένα σας σε τρίτους εκτός της εταιρείας μας. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό; Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας. Δεν αποστέλλουμε δεδομένα εκτός της εταιρίας μας.

Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε; Όσο αφορά τα στοιχεία τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής NOVA : Η NOVA, διατηρεί τα δεδομένα σας, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης.

png εικονίδιο αδυνατίσματος

Τα δεδομένα κίνησής σας αναλυτική κίνηση λογαριασμών τηρούνται για 12 μήνες από την πραγματοποίησή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μετά τη λήξη της σύμβασης τα υπόλοιπα δεδομένα σας τηρούνται για 14 μήνες για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και 5 έτη για τη συνδρομητική τηλεόραση, με επιφύλαξη για επιμέρους προβλεπόμενες προθεσμίες από την κείμενη νομοθεσία ενδεικτικά ληξιπρόθεσμες οφειλές, ή θέματα υπό εκκαθάριση ως προς την τήρηση αυτών μέχρι την οριστική εκκαθάριση των υποθέσεών σας.

Έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκτησης. Τα εμπορικά στοιχεία για png εικονίδιο αδυνατίσματος έκδοση νόμιμων παραστατικών, οι προσφορές, συμβάσεις, συμβόλαια, στοιχεία συσκευών και οι τα τεχνικά δεδομένα με την εταιρία διατηρούνται για όσο καιρό ισχύει η εμπορική σχέση και υπάρχει το δικαίωμα διαγραφής ή δικαιώματος στην λήθη κατόπιν αιτήματος στο email dpo [-at-]alphait.

Για τα δεδομένα που αφορούν συσκευές διατηρούνται για τον χρόνο ζωής της συσκευής για την κάλυψη εγγυήσεων ή την παροχή τεχνικής υποστήριξης και τήρησης ιστορικού βλαβών.

png εικονίδιο αδυνατίσματος

Για τα οικονομικά δεδομένα τηρούνται όσο χρονικό διάστημα υπάρχει υπόλοιπο οικονομικής εκκρεμότητας πίστωσης και για 5 έτη ή όσο προβλέπει η εκάστοτε φορολογική νομοθεσία για την τήρηση αρχείου οικονομικών συναλλαγών. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας; Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού Δικτύου.

Posts posted by jimakoszs97

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. Η εταιρείας μας και οι συνεργαζόμενες τηρούν Πολιτική Ασφάλειας, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τα τεχνικο-οργανωτικά μέτρα προστασίας απορρήτου των πληροφοριών αλλά και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία Απορρήτου επικοινωνιών και συνδρομητικής θα βρείτε και εδώ.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας; - Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης. Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνιακές και συνδρομητικές υπηρεσίες τηλεόρασης: H Nova προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη png εικονίδιο αδυνατίσματος για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται παρακάτω. Κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων σας, από την έναρξη της συμβατικής μας σχέσης, λαμβάνετε γνώση της παρούσας τόσο από τις Αιτήσεις μας που περιλαμβάνουν αναλυτικά και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών αλλά και ανά png εικονίδιο αδυνατίσματος στιγμή μπορείτε να συμβουλεύεστε από την κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου www.

Λέξεις-κλειδιά PNG

Όσον αφορά τις υπηρεσίες και προιόντα της Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ : προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργεις πώς χάνουμε βάρος στα χέρια κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη επεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δικαιώματα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πως και εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

png εικονίδιο αδυνατίσματος

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε π. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στις περίπτωση που έχει απαιτηθεί να την υποβάλλετε.

png εικονίδιο αδυνατίσματος

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Μέρος 2. Εφαρμόστε το Magic Wand Tool APP

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας; Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησής μας ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο mail: dpo [-at-] alphait. Για την αμεσότερη εξυπηρέτησή σας πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα αφού συμπληρώστε την προτυποποιημένη Αίτηση, που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας μας και να την υποβάλλετε εναλλακτικά: - ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο email: dpo [-at-] alphait.

Θα λάβετε την απάντηση μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που μας έχετε δηλώσει, εκτός εάν ζητήσετε να σας αποσταλεί με άλλον τρόπο. Δημοκρατίας 39, Αλεξανδρούπολη - με φυσική παρουσία σας στα καταστήματά μας.

Bentley (Sly Cooper)

Αν επιθυμείτε να παραδώσετε οι ίδιοι την Αίτηση σας δεν απαιτείται να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας, αλλά θα ζητηθεί η επίδειξη της ταυτότητας ή άλλου επίσημου αναγνωριστικού εγγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο, οποίος θα καταχωρίσει την πράξη της ταυτοποίησή σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα απαιτηθεί εξουσιοδότηση στην οποία θα περιγράφεται το αίτημά σας. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας; Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός 1 ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας.

Ίσως σας ενδιαφέρει